آهنگ های پیشنهادی

4
(1)

دانلود آهنگ wait a minute

دانلود آهنگ wait a minute

متن آهنگ آهنگ wait a minute

I think I left my conscience on your front doorstep, ohمن فکر کنم حواسمو جلو در خونت جا گذاشتم

Wait a minuteیه دقیقه وایسا

I think I left my consciousness in the sixth dimensionمن فکر کنم حواسمو جلو در خونت جا گذاشتم

But I’m *** right now, right nowاما من الان اینجا همین الان

(Right now, right now)همین الان همین الان

Just sitting in a cloud, oh wowتوی ابرا منتظر نشستم ، اوه

I’m *** right now, right now with you, oh wow, oh wowمن الان اینجام، الان با تو، اوه واو

(Right now, with you)همین الان،با تو

I don’t even careمن حتی اهمیتی نمیدم

دانلود آهنگ Wait a Minute! از Willow

I’ll run my hands through your hair

You wanna run your fingers through mineمیخوای انگشتاتو از انگشتام بگذری

But my dreads too thick and that’s alrightاما ترس من خیلی غلیظ است و این اشکالی ندارد

Hold on, wait a minuteصبر کن ، یه دقیقه صبر کن

Feel my heart’s intention, ohنیت قلب من را احساس کن

Hold on, wait a minuteصبر کن ، یه دقیقه صبر کن

I left my consciousness in the sixth dimensionمن فکر کنم حواسمو جلوی خونت جا گذاشتم

Left my soul in his visionروحم را در رویای او گذاشتم

Let’s go get it, oh, ohبیا بریم دنبالش ، اوه اوه

Let’s go get it, oh, ohبیا بریم دنبالش ، اوه اوه

Some things don’t workبعضی چیزا کار نمیکنن

Some things are bound to beبعضی چیزها حتماً هستند

Some things, they hurtیچیزایی آسیب میزنن

And they tear apart meو منو از هم می پاشن

You left your diary at my houseتو دفترچه خاطراتتو تو خونم جا گذاشتی

And I read those pages, you really love me, babyمن صفحه های اونو خوندم،تو واقعا عاشقمی عزیزم

Some things don’t workبعضی چیزا کار نمیکنن

Some things are bound to beبعضی چیزها حتماً هستند

Some things, they hurtیچیزایی آسیب میزنن

And they tear apart meو منو از هم می پاشن

But I broke my word, and you were bound to seeاما من قولمو رو شکستم تو باید ببینی

And I cried at the curbو من در حاشیه گریه کردم

When you first said “Oel ngati kameie”وقتی برای اولین بار گفتی اوه شب

Hold on, wait a minute (Oh)صبر کن یک دقیقه صبر کن (او)

Feel my heart’s intentionنیت قلبی من رو احساس کن

Hold on, wait a minuteصبر کن ، یه دقیقه صبر کن

I left my consciousness in the sixth dimensionمن فکر کنم حواسمو جلوی خونت جا گذاشتم

متن آهنگ Wait a Minute! از Willow

Left my soul in his visionروحم را در رویای او گذاشتم

Let’s go get it, oh, ohبیا بریم دنبالش ، اوه اوه

Let’s go get it, oh, ohبیا بریم دنبالش ، اوه اوه

Some people like to liveبعضی ها دوست دارن زندگی کنند

Some just tryin’ to get byبعضی ها فقط سعی میکنن از پسش بر بیان

Some people I can’t hurtبعضی از مردمی که نمیتونم بهشون صدمه بزنم

Some just rather say goodbye, byeبعضیا ترجیح میدن خداحافظی کنن ، خداحافظی!

Hold on, wait a minuteصبر کن ، یه دقیقه صبر کن

Feel my heart’s intentionنیت قلبی من رو احساس کن

Hold on, wait a minuteصبر کن ، یه دقیقه صبر کن

I left my consciousness in the sixth dimensionمن فکر کنم حواسمو جلوی خونت جا گذاشتم

Left my soul in his visionروحم را در رویای او گذاشتم

Let’s go get it, oh, ohبیا بریم دنبالش ، اوه اوه

Let’s go get it, oh, ohبیا بریم دنبالش ، اوه اوه

(Ahh, ooh)اه اووو

(Ahh, ooh)اه اووو

(Ahh, ooh)اه اووو

لینک های دانلود در زیر تبلیغات

این آهنگ چند تا لایک داره ؟

امتیاز متوسط 4 / 5. تعداد رای: 1

بدون رای تا کنون.اولین کسی باشید که این پست را رتبه بندی می کند

پخش آنلاین آهنگ

0:00
0:00

توضیحات

۲۵ خرداد ۱۴۰۱ 0
نظرات
بهتا موزیک